Bank PKO BP

Kredyt hipoteczny z dopłatami rządowymi "Rodzina Na Swoim"

logo banku

Rządowy program Rodzina na swoim powstał w celu wsparcia rodzin w pozyskaniu własnego mieszkania. Warto z niego skorzystać!

  • w okresie pierwszych 8 lat spłaty obniżone odsetki - dzięki dopłatom z budżetu Państwa
  • możliwość uzyskania tańszego kredytu mieszkaniowego - zmniejszenie obciążeń budżetu domowego
  • długi okres kredytowania - do 30 lat
  • niskie koszty udzielenia i obsługi kredytu
  • możliwość finansowania do 100% kosztów inwestycji
  • spłata w ratach malejących lub równych
  • Finansowanie: zakupu będącego w budowie lub istniejącego domu lub mieszkania, zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, pokrycia kosztów budowy mieszkania lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową, wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, budowy domu jednorodzinnego, nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
  • Cena zakupu lub budowy 1 m2 mieszkania lub domu nie może przekraczać średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązujących dla danego województwa lub miasta wojewódzkiego. Wskaźniki te publikowane są na stronie internetowej BGK.
  • Powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać 75m2 zaś domu jednorodzinnego -140 m2. Lokal mieszkalny, dom jednorodzinny albo budynek mieszkalny, muszą być położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Komentarze i opinie na temat karty kredytowej: