GETIN Bank

Kredyt hipoteczny z dopłatami rządowymi "Rodzina Na Swoim"

logo banku

Przeznaczenie: zakup lub budowa mieszkania o powierzchni do 75 m2, zakup lub budowa domu jednorodzinnego o powierzchni do 140 m2, również z częścią użytkową, zakup spółdzielczego prawa do lokalu lub wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, nadbudowa, przebudowa budynku mieszkalnego, przebudowa lub adaptacja budynku o innym przeznaczeniu na lokal mieszkalny.

  • Niższa rata kredytu przez 8 lat - dzięki dopłacie rządowej
  • Zwiększona zdolność kredytowa - możliwość włączenia do kredytu rodziny
  • Okres kredytowania: do 50 lat
  • Maksymalna kwota kredytu: 100% wartości nieruchomości
  • Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku
  • O kredyt mogą się ubiegać małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dziecko nie będące właścicielem lub współwłaścicielem domu lub mieszkania, spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania/domu; nie będące najemcą mieszkania; nie posiadające innego kredytu preferencyjnego. W przypadku posiadania praw do mieszkania zobowiązany jesteś do zrzeczenia się tych praw lub wypowiedzenia umowy najmu w okresie do 6 miesięcy od dnia nabycia kredytowanej nieruchomości.
  • Finansowanie: zakupu będącego w budowie lub istniejącego domu lub mieszkania, zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, pokrycia kosztów budowy mieszkania lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową, wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, budowy domu jednorodzinnego, nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

 

Komentarze i opinie na temat karty kredytowej: